پنجمین دربی مشهد، عادت به بازی در وسط هفته

پنجمین دربی مشهد، عادت به بازی در وسط هفته
پدیده و سیاه جامگان، دو تیم برنده هفته اول لیگ شانزدهم در هفته دوم به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا برگزار کننده دربی پنجم خودشان (با احتساب بازی های لیگ دسته اول) باشند.

پنجمین دربی مشهد، عادت به بازی در وسط هفته

پدیده و سیاه جامگان، دو تیم برنده هفته اول لیگ شانزدهم در هفته دوم به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا برگزار کننده دربی پنجم خودشان (با احتساب بازی های لیگ دسته اول) باشند.
پنجمین دربی مشهد، عادت به بازی در وسط هفته

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author