پنتاگون مداخله آمریکا در کودتای ترکیه را رد کرد

پنتاگون مداخله آمریکا در کودتای ترکیه را رد کرد
سخنگوی پنتاگون هرگونه مداخله ارتش آمریکا را در کودتای نافرجام ترکیه رد کرد.
۱۰:۱۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


پنتاگون مداخله آمریکا در کودتای ترکیه را رد کرد

سخنگوی پنتاگون هرگونه مداخله ارتش آمریکا را در کودتای نافرجام ترکیه رد کرد.
۱۰:۱۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


پنتاگون مداخله آمریکا در کودتای ترکیه را رد کرد

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author