پل کلمنت:/ پیشنهاد دستیاری آلاردایس را رد کردم

پل کلمنت:/ پیشنهاد دستیاری آلاردایس را رد کردم
پل کلمنت، دستیار کارلو آنچلوتی، تایید کرد به دلیل تعهدی که به بایرن مونیخ داشته، پیشنهاد حضور در کادر فنی تیم ملی انگلیس را رد کرده است.

پل کلمنت:/ پیشنهاد دستیاری آلاردایس را رد کردم

پل کلمنت، دستیار کارلو آنچلوتی، تایید کرد به دلیل تعهدی که به بایرن مونیخ داشته، پیشنهاد حضور در کادر فنی تیم ملی انگلیس را رد کرده است.
پل کلمنت:/ پیشنهاد دستیاری آلاردایس را رد کردم

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author