پلیس آمریکا، راننده ناشنوا را کشت

پلیس آمریکا، راننده ناشنوا را کشت
مقامات ایالت کارولینای شمالی آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند در حال تحقیق درباره حادثه شلیک مرگبار پلیس به یک راننده ناشنوا هستند.
۱۰:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


پلیس آمریکا، راننده ناشنوا را کشت

مقامات ایالت کارولینای شمالی آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند در حال تحقیق درباره حادثه شلیک مرگبار پلیس به یک راننده ناشنوا هستند.
۱۰:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


پلیس آمریکا، راننده ناشنوا را کشت

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author