پلمپ یک بیمارستان و یک مرکز جراحی

پلمپ یک بیمارستان و یک مرکز جراحی
رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به تخلفات بهداشتی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: امروز یکی از بیمارستانهای خصوصی شمال تهران و همچنین یک مرکز جراحی به دلیل تخلفات پزشکی پلمب می شود.
۱۲:۳۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


پلمپ یک بیمارستان و یک مرکز جراحی

رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به تخلفات بهداشتی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: امروز یکی از بیمارستانهای خصوصی شمال تهران و همچنین یک مرکز جراحی به دلیل تخلفات پزشکی پلمب می شود.
۱۲:۳۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


پلمپ یک بیمارستان و یک مرکز جراحی

خرید بک لینک رنک 6

عکس های داغ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author