پشت پرده شاباش میلیاردی در بندرعباس از زبان داماد

پشت پرده شاباش میلیاردی در بندرعباس از زبان داماد
خبر شاباش میلیاردی در روستای پشتکوه از توابع جلابی بندرعباس در فضای مجازی با حاشیه های زیادی مواجه بود. اما واقعیت شاباش یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان را از زبان مجید قاسم پور داماد بندرعباسی می خوانید.
۲۰:۰۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


پشت پرده شاباش میلیاردی در بندرعباس از زبان داماد

خبر شاباش میلیاردی در روستای پشتکوه از توابع جلابی بندرعباس در فضای مجازی با حاشیه های زیادی مواجه بود. اما واقعیت شاباش یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان را از زبان مجید قاسم پور داماد بندرعباسی می خوانید.
۲۰:۰۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


پشت پرده شاباش میلیاردی در بندرعباس از زبان داماد

عکس

خرید غذا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author