پس از خداحافظی سرجیو با چهارمین مدال المپیک؛/ اشک هایی از جنس افتخار (عکس)

پس از خداحافظی سرجیو با چهارمین مدال المپیک؛/ اشک هایی از جنس افتخار (عکس)
سرجیو سانتوز لیبرو تیم ملی برزیل در چهارمین حضور المپیکی اش چهارمین فینال خود را پشت سر گذاشت تا با 2 طلا و 2 نقره از والیبال ملی خداحافظی کند.

پس از خداحافظی سرجیو با چهارمین مدال المپیک؛/ اشک هایی از جنس افتخار (عکس)

سرجیو سانتوز لیبرو تیم ملی برزیل در چهارمین حضور المپیکی اش چهارمین فینال خود را پشت سر گذاشت تا با 2 طلا و 2 نقره از والیبال ملی خداحافظی کند.
پس از خداحافظی سرجیو با چهارمین مدال المپیک؛/ اشک هایی از جنس افتخار (عکس)

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author