پس از تساوی برابر سوسیداد/ پیکه: با این بازی ها قهرمان لالیگا نمی شویم

پس از تساوی برابر سوسیداد/ پیکه: با این بازی ها قهرمان لالیگا نمی شویم
جرارد پیکه، مدافع ارزشمند بارسلونا تساوی برابر سوسیداد را یک امتیاز ارزشمند برای آبی اناری ها دانست.

پس از تساوی برابر سوسیداد/ پیکه: با این بازی ها قهرمان لالیگا نمی شویم

جرارد پیکه، مدافع ارزشمند بارسلونا تساوی برابر سوسیداد را یک امتیاز ارزشمند برای آبی اناری ها دانست.
پس از تساوی برابر سوسیداد/ پیکه: با این بازی ها قهرمان لالیگا نمی شویم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author