پست 63/20 کیلو ولت رومشگان به بهره برداری رسید /برخورداری 8000 مشترک از برق مطمئن و پایدار

پست 63/20 کیلو ولت رومشگان به بهره برداری رسید /برخورداری 8000 مشترک از برق مطمئن و پایدار
پست 63/20 کیلو ولت شهرستان رومشگان با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال به بهره برداری رسید

پست 63/20 کیلو ولت رومشگان به بهره برداری رسید /برخورداری 8000 مشترک از برق مطمئن و پایدار

پست 63/20 کیلو ولت شهرستان رومشگان با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال به بهره برداری رسید
پست 63/20 کیلو ولت رومشگان به بهره برداری رسید /برخورداری 8000 مشترک از برق مطمئن و پایدار

خرید بک لینک رنک 7

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author