پست ویژه بالاک برای علی کریمی (عکس)

پست ویژه بالاک برای علی کریمی (عکس)
کاپیتان سابق تیم ملی آلمان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش به تمجید از کاپیتان سابق پرسپولیس و تیم ملی ایران پرداخت.

پست ویژه بالاک برای علی کریمی (عکس)

کاپیتان سابق تیم ملی آلمان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش به تمجید از کاپیتان سابق پرسپولیس و تیم ملی ایران پرداخت.
پست ویژه بالاک برای علی کریمی (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author