پرچم یمن بر فراز پایگاه سعودی‌ها در نجران+عکس

پرچم یمن بر فراز پایگاه سعودی‌ها در نجران+عکس
هنگام پیشروی نیروهای ارتش و کمیته های‌ مردمی یمن در نجران در داخل عربستان، نظامیان سعودی از ترس جان خود به سرعت پایگاه‌ها و مواضع نظامی خود را ترک کردند.
۱۱:۲۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


پرچم یمن بر فراز پایگاه سعودی‌ها در نجران+عکس

هنگام پیشروی نیروهای ارتش و کمیته های‌ مردمی یمن در نجران در داخل عربستان، نظامیان سعودی از ترس جان خود به سرعت پایگاه‌ها و مواضع نظامی خود را ترک کردند.
۱۱:۲۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


پرچم یمن بر فراز پایگاه سعودی‌ها در نجران+عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author