پروین: این پرسپولیس دو سه هفته زودتر قهرمان می‌شود

پروین: این پرسپولیس دو سه هفته زودتر قهرمان می‌شود
اسطوره باشگاه پرسپولیس می‌گوید به دلیل نیمکت نشینی رضاییان از برانکو انتقاد نمی‌کند.

پروین: این پرسپولیس دو سه هفته زودتر قهرمان می‌شود

اسطوره باشگاه پرسپولیس می‌گوید به دلیل نیمکت نشینی رضاییان از برانکو انتقاد نمی‌کند.
پروین: این پرسپولیس دو سه هفته زودتر قهرمان می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author