پرونده جنجالی ملی پوش ایرانی در فیفا/ جنگ آزمون و روبین کازان ادامه دارد

پرونده جنجالی ملی پوش ایرانی در فیفا/ جنگ آزمون و روبین کازان ادامه دارد
با وجود سپری شدن 10 هفته از رقابت های این فصل لیگ برتر روسیه هنوز پرونده جنجالی مهاجم ایرانی روستوف با باشگاه روبین کازان در فیفا باز است.

پرونده جنجالی ملی پوش ایرانی در فیفا/ جنگ آزمون و روبین کازان ادامه دارد

با وجود سپری شدن 10 هفته از رقابت های این فصل لیگ برتر روسیه هنوز پرونده جنجالی مهاجم ایرانی روستوف با باشگاه روبین کازان در فیفا باز است.
پرونده جنجالی ملی پوش ایرانی در فیفا/ جنگ آزمون و روبین کازان ادامه دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author