پرواز آزمون گلر بارسا را مقهور خود کرد/ گزارش زنده؛ روستوف 4 – آژاکس 0

پرواز آزمون گلر بارسا را مقهور خود کرد/ گزارش زنده؛ روستوف 4 – آژاکس 0
در بازی برگشت پلی آف لیگ قهرمانان اروپا روستوف با گل زیبای مهاجم ایرانی خود با برتری به رختکن رفت.

پرواز آزمون گلر بارسا را مقهور خود کرد/ گزارش زنده؛ روستوف 4 – آژاکس 0

در بازی برگشت پلی آف لیگ قهرمانان اروپا روستوف با گل زیبای مهاجم ایرانی خود با برتری به رختکن رفت.
پرواز آزمون گلر بارسا را مقهور خود کرد/ گزارش زنده؛ روستوف 4 – آژاکس 0

label, , , , , , , , , , , ,

About the author