پرهام: خسته شدم، دیگر نمی خواهم تیم داری کنم/ نساجی مازندران در آستانه واگذاری

پرهام: خسته شدم، دیگر نمی خواهم تیم داری کنم/ نساجی مازندران در آستانه واگذاری
باشگاه ریشه دار نساجی مازندران در شرایط خوبی بسر نمی برد.

پرهام: خسته شدم، دیگر نمی خواهم تیم داری کنم/ نساجی مازندران در آستانه واگذاری

باشگاه ریشه دار نساجی مازندران در شرایط خوبی بسر نمی برد.
پرهام: خسته شدم، دیگر نمی خواهم تیم داری کنم/ نساجی مازندران در آستانه واگذاری

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author