پرسپولیس و سیاه‌جامگان، مهمترین بازی برانکو

پرسپولیس و سیاه‌جامگان، مهمترین بازی برانکو
پرسپولیس برابر سیاه جامگان در روز 15 فروردین یکی از مهم ترین بازیهای سالیان اخیر را تجربه خواهد کرد.

پرسپولیس و سیاه‌جامگان، مهمترین بازی برانکو

پرسپولیس برابر سیاه جامگان در روز 15 فروردین یکی از مهم ترین بازیهای سالیان اخیر را تجربه خواهد کرد.
پرسپولیس و سیاه‌جامگان، مهمترین بازی برانکو

تلگرام

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author