پرسپولیس قبل از استقلال خوزستان، پنهان شد

پرسپولیس قبل از استقلال خوزستان، پنهان شد
بنا بر تصمیم برانکو ایوانکوویچ تمرینات پرسپولیس تا زمان دیدار برابر استقلال خوزستان پشت در بسته و بدون حضور اصحاب رسانه و هواداران برگزار خواهد شد.

پرسپولیس قبل از استقلال خوزستان، پنهان شد

بنا بر تصمیم برانکو ایوانکوویچ تمرینات پرسپولیس تا زمان دیدار برابر استقلال خوزستان پشت در بسته و بدون حضور اصحاب رسانه و هواداران برگزار خواهد شد.
پرسپولیس قبل از استقلال خوزستان، پنهان شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author