پرسپولیس در اروپا اردو می زند

پرسپولیس در اروپا اردو می زند
برانکو در نظر دارد اردوی آماده سازی تیمش را در اروپا برگزار کند. برانکو با پرسپولیس باید در سه جام حضور داشته باشد و می خواهد تیمش را قهرمان لیگ برتر کند.

پرسپولیس در اروپا اردو می زند

برانکو در نظر دارد اردوی آماده سازی تیمش را در اروپا برگزار کند. برانکو با پرسپولیس باید در سه جام حضور داشته باشد و می خواهد تیمش را قهرمان لیگ برتر کند.
پرسپولیس در اروپا اردو می زند

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author