پرسپولیس درس عبرت استقلالی‌ها در بازی امروز شد!

پرسپولیس درس عبرت استقلالی‌ها در بازی امروز شد!
استقلالی‌ها برای بازی امروز در جام‌حذفی حسابی حواس‌جمع هستند.

پرسپولیس درس عبرت استقلالی‌ها در بازی امروز شد!

استقلالی‌ها برای بازی امروز در جام‌حذفی حسابی حواس‌جمع هستند.
پرسپولیس درس عبرت استقلالی‌ها در بازی امروز شد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author