پرسپولیس با 19 بازیکن در راه اهواز

پرسپولیس با 19 بازیکن در راه اهواز
کاروان پرسپولیس برای دیدار رفت برابر تیم استقلال خوزستان با 19 بازیکن عازم اهواز خواهد شد.

پرسپولیس با 19 بازیکن در راه اهواز

کاروان پرسپولیس برای دیدار رفت برابر تیم استقلال خوزستان با 19 بازیکن عازم اهواز خواهد شد.
پرسپولیس با 19 بازیکن در راه اهواز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author