پرسپولیسی‌ها به ملاقات پدر استقلال رفتند

پرسپولیسی‌ها به ملاقات پدر استقلال رفتند
چند نفر از چهره‌های سرشناس باشگاه پرسپولیس به ملاقات منصور پورحیدری رفتند.

پرسپولیسی‌ها به ملاقات پدر استقلال رفتند

چند نفر از چهره‌های سرشناس باشگاه پرسپولیس به ملاقات منصور پورحیدری رفتند.
پرسپولیسی‌ها به ملاقات پدر استقلال رفتند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author