پرسپولیسى‌ها پولدار شدند

پرسپولیسى‌ها پولدار شدند
سکوت بازیکنان پرسپولیس در قبال مشکلات مالى این تیم جواب داد و منابع مالى توسط اسپانسر به این باشگاه تزریق شد.

پرسپولیسى‌ها پولدار شدند

سکوت بازیکنان پرسپولیس در قبال مشکلات مالى این تیم جواب داد و منابع مالى توسط اسپانسر به این باشگاه تزریق شد.
پرسپولیسى‌ها پولدار شدند

label, , , , , , , , , ,

About the author