پرسپولیس، در مسیر بهترین دفاع تاریخ لیگ

پرسپولیس، در مسیر بهترین دفاع تاریخ لیگ
پرسپولیس در حالی برابر تیم فوتبال پیکان به تساوی بدون گل رسید که در تاریخ فوتبال ایران هیچ تیمی در هفته یازدهم کمتر از 4 گل دریافت نکرده است.

پرسپولیس، در مسیر بهترین دفاع تاریخ لیگ

پرسپولیس در حالی برابر تیم فوتبال پیکان به تساوی بدون گل رسید که در تاریخ فوتبال ایران هیچ تیمی در هفته یازدهم کمتر از 4 گل دریافت نکرده است.
پرسپولیس، در مسیر بهترین دفاع تاریخ لیگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author