پرسشی درباره چرایی خرید خالد شفیعی برای پرسپولیس

پرسشی درباره چرایی خرید خالد شفیعی برای پرسپولیس
خالد شفیعی مدافع فصل قبل تراکتورسازی روز گذشته به باشگاه پرسپولیس رفت.

پرسشی درباره چرایی خرید خالد شفیعی برای پرسپولیس

خالد شفیعی مدافع فصل قبل تراکتورسازی روز گذشته به باشگاه پرسپولیس رفت.
پرسشی درباره چرایی خرید خالد شفیعی برای پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author