پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا پایان شهریور

پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا پایان شهریور
مدیرکل دفتر وزارتی آموزش پرورش گفت: با تامین ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار، پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا پایان شهریور پرداخت می شود.
۱۴:۴۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا پایان شهریور

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش پرورش گفت: با تامین ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار، پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا پایان شهریور پرداخت می شود.
۱۴:۴۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا پایان شهریور

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author