پایان تیراندازی در شرق آمریکا با زخمی شدن دو پلیس

پایان تیراندازی در شرق آمریکا با زخمی شدن دو پلیس
بر اثر تیراندازی در شرق آمریکا چند نفر، از جمله دو پلیس زخمی شدند و فرد تیرانداز کشته شد.
۰۷:۵۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


پایان تیراندازی در شرق آمریکا با زخمی شدن دو پلیس

بر اثر تیراندازی در شرق آمریکا چند نفر، از جمله دو پلیس زخمی شدند و فرد تیرانداز کشته شد.
۰۷:۵۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


پایان تیراندازی در شرق آمریکا با زخمی شدن دو پلیس

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author