پایان بیش از نیم قرن درگیری داخلی در کلمبیا

پایان بیش از نیم قرن درگیری داخلی در کلمبیا
شبه نظامیان فارک در کلمبیا آتش‌ بس قطعی اعلام کردند و به ۵۲ سال درگیری با نیروهای دولتی پایان دادند.
۰۸:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


پایان بیش از نیم قرن درگیری داخلی در کلمبیا

شبه نظامیان فارک در کلمبیا آتش‌ بس قطعی اعلام کردند و به ۵۲ سال درگیری با نیروهای دولتی پایان دادند.
۰۸:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


پایان بیش از نیم قرن درگیری داخلی در کلمبیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author