پاکو از لیست والنسیا خط خورد/ آلکاسر در آستانه پیوستن به بارسلونا

پاکو از لیست والنسیا خط خورد/ آلکاسر در آستانه پیوستن به بارسلونا
پاکو آلکاسر، مهاجم والنسیا با وجود سفر به ایپوروا برای تقابل با ایبار، از خفاش‌ها برای این بازی کنار گذاشته شد.

پاکو از لیست والنسیا خط خورد/ آلکاسر در آستانه پیوستن به بارسلونا

پاکو آلکاسر، مهاجم والنسیا با وجود سفر به ایپوروا برای تقابل با ایبار، از خفاش‌ها برای این بازی کنار گذاشته شد.
پاکو از لیست والنسیا خط خورد/ آلکاسر در آستانه پیوستن به بارسلونا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author