پاکو آلکاسر در مصاحبه با کادنا کوپه/ شکست دادن رئال، آسان تر از اتلتیکو است

پاکو آلکاسر در مصاحبه با کادنا کوپه/ شکست دادن رئال، آسان تر از اتلتیکو است
پاکو آلکاسر که تابستان امسال از والنسیا به بارسلونا پیوست، مقابله با اتلتیکو را سخت تر از رویارویی با رئال می داند.

پاکو آلکاسر در مصاحبه با کادنا کوپه/ شکست دادن رئال، آسان تر از اتلتیکو است

پاکو آلکاسر که تابستان امسال از والنسیا به بارسلونا پیوست، مقابله با اتلتیکو را سخت تر از رویارویی با رئال می داند.
پاکو آلکاسر در مصاحبه با کادنا کوپه/ شکست دادن رئال، آسان تر از اتلتیکو است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author