پالم از تمام لبنیات کشور حذف شد

پالم از تمام لبنیات کشور حذف شد
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: روغن پالم به طور کلی از تمام انواع لبنیات در کشور حذف و استفاده از این روغن در لبنیات ممنوع شده است و هیچ پروانه تولید فرآورده های لبنی در کشور وجود ندارد که مجوز استفاده از روغن پالم داشته باشد.
۱۱:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


پالم از تمام لبنیات کشور حذف شد

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: روغن پالم به طور کلی از تمام انواع لبنیات در کشور حذف و استفاده از این روغن در لبنیات ممنوع شده است و هیچ پروانه تولید فرآورده های لبنی در کشور وجود ندارد که مجوز استفاده از روغن پالم داشته باشد.
۱۱:۵۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


پالم از تمام لبنیات کشور حذف شد

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author