پاسخ یاریار به انتقادات درباره بازی ستارگان ایران و لالیگا

پاسخ یاریار به انتقادات درباره بازی ستارگان ایران و لالیگا
مدیرعامل باشگاه هنرمندان گفت: از همه آن‌هایی که در بازی با ستارگان لالیگا حاضر شدند سپاسگزارم.

پاسخ یاریار به انتقادات درباره بازی ستارگان ایران و لالیگا

مدیرعامل باشگاه هنرمندان گفت: از همه آن‌هایی که در بازی با ستارگان لالیگا حاضر شدند سپاسگزارم.
پاسخ یاریار به انتقادات درباره بازی ستارگان ایران و لالیگا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author