پاسخ جالب گواردیولا به سوال یک خبرنگار

پاسخ جالب گواردیولا به سوال یک خبرنگار
پپ‌ گواردیولا باخت دیشب به بارسلونا را تلخ‌ترین شکست خود نمی‌داند.

پاسخ جالب گواردیولا به سوال یک خبرنگار

پپ‌ گواردیولا باخت دیشب به بارسلونا را تلخ‌ترین شکست خود نمی‌داند.
پاسخ جالب گواردیولا به سوال یک خبرنگار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author