پاسخ تند برانکو به بازیکنان معترض پرسپولیس

پاسخ تند برانکو به بازیکنان معترض پرسپولیس
برانکو ایوانکوویچ می خواهد با قاطعیت در کارش در پرسپولیس ادامه دهد.

پاسخ تند برانکو به بازیکنان معترض پرسپولیس

برانکو ایوانکوویچ می خواهد با قاطعیت در کارش در پرسپولیس ادامه دهد.
پاسخ تند برانکو به بازیکنان معترض پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author