پاسخ باشگاه سویا به فدراسیون فوتبال آرژانتین

پاسخ باشگاه سویا به فدراسیون فوتبال آرژانتین
در چند روز اخیر اخباری در مورد احتمال جدایی خورخه سامپائولی از سویا به منظور پذیرفتن هدایت تیم ملی آرژانتین منتشر شده است.

پاسخ باشگاه سویا به فدراسیون فوتبال آرژانتین

در چند روز اخیر اخباری در مورد احتمال جدایی خورخه سامپائولی از سویا به منظور پذیرفتن هدایت تیم ملی آرژانتین منتشر شده است.
پاسخ باشگاه سویا به فدراسیون فوتبال آرژانتین

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author