پاداش رئیس شورای هر تبریز برای تراکتوری‌ها

پاداش رئیس شورای هر تبریز برای تراکتوری‌ها
رئیس شورای شهر تبریز طی دیداری با سرمربی تراکتوری ها، پاداشی را جهت بازی ها و نتایج خوب این تیم، در نظر گرفت.

پاداش رئیس شورای هر تبریز برای تراکتوری‌ها

رئیس شورای شهر تبریز طی دیداری با سرمربی تراکتوری ها، پاداشی را جهت بازی ها و نتایج خوب این تیم، در نظر گرفت.
پاداش رئیس شورای هر تبریز برای تراکتوری‌ها

بک لینک قوی

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author