پاداشی دیگر برای کیمیا علیزاده

پاداشی دیگر برای کیمیا علیزاده
مدال برنزی که کیمیا علیزاده در المپیک برای ایران گرفت، کم از مدال طلا نداشت.

پاداشی دیگر برای کیمیا علیزاده

مدال برنزی که کیمیا علیزاده در المپیک برای ایران گرفت، کم از مدال طلا نداشت.
پاداشی دیگر برای کیمیا علیزاده

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author