ویکتور لبدف از المپیک کنار گذاشته شد/ حذف یکی از رقبای اصلی حسن رحیمی

ویکتور لبدف از المپیک کنار گذاشته شد/ حذف یکی از رقبای اصلی حسن رحیمی
کمیسیون ویژه اتحادیه جهانی کشتی رای خود را برای حضور کشتی گیران روس در المپیک اعلام کرد و ویکتور لبدف آزادکار وزن 57 کیلوگرم این کشور را از این بازی ها کنار گذاشت.

ویکتور لبدف از المپیک کنار گذاشته شد/ حذف یکی از رقبای اصلی حسن رحیمی

کمیسیون ویژه اتحادیه جهانی کشتی رای خود را برای حضور کشتی گیران روس در المپیک اعلام کرد و ویکتور لبدف آزادکار وزن 57 کیلوگرم این کشور را از این بازی ها کنار گذاشت.
ویکتور لبدف از المپیک کنار گذاشته شد/ حذف یکی از رقبای اصلی حسن رحیمی

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author