ویژه های هفته/پایانی برای یک آغاز ۴ ساله

ویژه های هفته/پایانی برای یک آغاز ۴ ساله
تلخ و شیرین مجلس نهم/ شاگرد اول های نظم و انظباط مجلس نهم/ حالا که از مجلس می روم/ غلبه حاشیه ها بر متن و … از جمله ویژه های هفته ششم خرداد ۹۵ است.
۲۲:۵۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


ویژه های هفته/پایانی برای یک آغاز ۴ ساله

تلخ و شیرین مجلس نهم/ شاگرد اول های نظم و انظباط مجلس نهم/ حالا که از مجلس می روم/ غلبه حاشیه ها بر متن و … از جمله ویژه های هفته ششم خرداد ۹۵ است.
۲۲:۵۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


ویژه های هفته/پایانی برای یک آغاز ۴ ساله

label, , , , , , , , , , , ,

About the author