ویلیان: پیشنهاد مورینیو وسوسه کننده است

ویلیان: پیشنهاد مورینیو وسوسه کننده است
ویلیان،‌هافبک چلسی مدعی شد که از اینکه مورینیو در یونایتد به دنبال جذب اوست خوشحال است ولی آینده اش در دستان چلسی است.

ویلیان: پیشنهاد مورینیو وسوسه کننده است

ویلیان،‌هافبک چلسی مدعی شد که از اینکه مورینیو در یونایتد به دنبال جذب اوست خوشحال است ولی آینده اش در دستان چلسی است.
ویلیان: پیشنهاد مورینیو وسوسه کننده است

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author