ویسی: ما سپاهانیم و حالا حالاها قهرمان/ خودم با بازیکنان مذاکره می کنم نه دلال ها

ویسی: ما سپاهانیم و حالا حالاها قهرمان/ خودم با بازیکنان مذاکره می کنم نه دلال ها
عبدالله ویسی می گوید تیمی در شان سپاهان قهرمان می بندد.

ویسی: ما سپاهانیم و حالا حالاها قهرمان/ خودم با بازیکنان مذاکره می کنم نه دلال ها

عبدالله ویسی می گوید تیمی در شان سپاهان قهرمان می بندد.
ویسی: ما سپاهانیم و حالا حالاها قهرمان/ خودم با بازیکنان مذاکره می کنم نه دلال ها

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author