ویدئو/ غیررسمی، پنج شنبه ۲۵ شهریور ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، پنج شنبه ۲۵ شهریور ۹۵
از خدمت تا خیانت و دلیل کم توسعه یافتگی کشور در سرمقاله روزنامه های کشور؛ برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۰:۲۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


ویدئو/ غیررسمی، پنج شنبه ۲۵ شهریور ۹۵

از خدمت تا خیانت و دلیل کم توسعه یافتگی کشور در سرمقاله روزنامه های کشور؛ برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۰:۲۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


ویدئو/ غیررسمی، پنج شنبه ۲۵ شهریور ۹۵

label, , , , , , , , , , , ,

About the author