ویدئو/ غیررسمی، پنج شنبه ششم خرداد ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، پنج شنبه ششم خرداد ۹۵
مجلس دهم و رئیس آینده آن مهمترین تیتر روزنامه های ششم خرداد کشور بود؛ غیررسمی به بررسی عناوین مهم روزنامه های کشور می پردازد.
۲۰:۱۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


ویدئو/ غیررسمی، پنج شنبه ششم خرداد ۹۵

مجلس دهم و رئیس آینده آن مهمترین تیتر روزنامه های ششم خرداد کشور بود؛ غیررسمی به بررسی عناوین مهم روزنامه های کشور می پردازد.
۲۰:۱۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


ویدئو/ غیررسمی، پنج شنبه ششم خرداد ۹۵

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author