ویدئو | ثبت لوت به سبک پدر کویر شناسی ایران

ویدئو | ثبت لوت به سبک پدر کویر شناسی ایران
دکتر کردوانی پدر کویرشناسی ایران در نشست خبری معاونت میراث فرهنگی با موضوع ثبت جهانی بیایان لوت، نقطه‌ای که به عنوان گرمترین نقطه جهان ثبت شده است را اینگونه نشان داد.

ویدئو | ثبت لوت به سبک پدر کویر شناسی ایران

دکتر کردوانی پدر کویرشناسی ایران در نشست خبری معاونت میراث فرهنگی با موضوع ثبت جهانی بیایان لوت، نقطه‌ای که به عنوان گرمترین نقطه جهان ثبت شده است را اینگونه نشان داد.
ویدئو | ثبت لوت به سبک پدر کویر شناسی ایران

خرید بک لینک رنک 8

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author