وکیل سردار آزمون شایعات محرومیت دو ساله او را تکذیب کرد

وکیل سردار آزمون شایعات محرومیت دو ساله او را تکذیب کرد
باشگاه قبلی سردار آزمون پرونده‌ای علیه او در فیفا تشکیل داده‌است.

وکیل سردار آزمون شایعات محرومیت دو ساله او را تکذیب کرد

باشگاه قبلی سردار آزمون پرونده‌ای علیه او در فیفا تشکیل داده‌است.
وکیل سردار آزمون شایعات محرومیت دو ساله او را تکذیب کرد

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author