وودبال دوبل بانوان ایران در مسابقات اوپن بین المللی کره پنجم شد

وودبال دوبل بانوان ایران در مسابقات اوپن بین المللی کره پنجم شد
تیم وودبال دوبل بانوان متشکل از خانمها حمیده سرکوبی شیرازی و بهناز قدس مقام پنجم مسابقات اوپن بین المللی کره را از آن خود کرد.

وودبال دوبل بانوان ایران در مسابقات اوپن بین المللی کره پنجم شد

تیم وودبال دوبل بانوان متشکل از خانمها حمیده سرکوبی شیرازی و بهناز قدس مقام پنجم مسابقات اوپن بین المللی کره را از آن خود کرد.
وودبال دوبل بانوان ایران در مسابقات اوپن بین المللی کره پنجم شد

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author