ونگر: یک امتیاز را مدیون پتر چک هستیم

ونگر: یک امتیاز را مدیون پتر چک هستیم
آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال اعتراف کرد که درخشش پتر چک، سنگربان با تجربه توپچی ها، عامل اصلی شکست نخوردن تیمش در بازی امروز عصر بوده است.

ونگر: یک امتیاز را مدیون پتر چک هستیم

آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال اعتراف کرد که درخشش پتر چک، سنگربان با تجربه توپچی ها، عامل اصلی شکست نخوردن تیمش در بازی امروز عصر بوده است.
ونگر: یک امتیاز را مدیون پتر چک هستیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author