ونگر: نیمه دوم آرسنال همیشگی شدیم

ونگر: نیمه دوم آرسنال همیشگی شدیم
آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی ارسنال معتقد است پنالتی بورتموث در بازی امروز عصر مشکوک بوده است.

ونگر: نیمه دوم آرسنال همیشگی شدیم

آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی ارسنال معتقد است پنالتی بورتموث در بازی امروز عصر مشکوک بوده است.
ونگر: نیمه دوم آرسنال همیشگی شدیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author