ونگر: نمایش نیمه اول مطلوب بود

ونگر: نمایش نیمه اول مطلوب بود
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال از جذب شکوردان مصطفی و لوکاس پرز، مهاجم دیپورتیوو لاکرونیا خبر داد.

ونگر: نمایش نیمه اول مطلوب بود

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال از جذب شکوردان مصطفی و لوکاس پرز، مهاجم دیپورتیوو لاکرونیا خبر داد.
ونگر: نمایش نیمه اول مطلوب بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author