ونگر: سانچز از هیچ کس هراسی ندارد

ونگر: سانچز از هیچ کس هراسی ندارد
آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال به تمجید از روحیه جنگندگی الکسیس سانچز، ستاره شیلیایی تیمش پرداخت.

ونگر: سانچز از هیچ کس هراسی ندارد

آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی آرسنال به تمجید از روحیه جنگندگی الکسیس سانچز، ستاره شیلیایی تیمش پرداخت.
ونگر: سانچز از هیچ کس هراسی ندارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author