وقتی دو بازیکن تازه ظهور کرده آینده بهترین گلزن تاریخ فوتبال انگلیس را به خطر می اندازند

وقتی دو بازیکن تازه ظهور کرده آینده بهترین گلزن تاریخ فوتبال انگلیس را به خطر می اندازند
هری کین و جیمی واردی تهدید های جدی برای وین رونی هستند.

وقتی دو بازیکن تازه ظهور کرده آینده بهترین گلزن تاریخ فوتبال انگلیس را به خطر می اندازند

هری کین و جیمی واردی تهدید های جدی برای وین رونی هستند.
وقتی دو بازیکن تازه ظهور کرده آینده بهترین گلزن تاریخ فوتبال انگلیس را به خطر می اندازند

میهن دانلود

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author